Uudised

Ajakiri Jooksja Eestimaa koolidesse

1 minutit lugemist
Ajakiri Jooksja on ilmunud alates 2009.a kevadest ning selle aasta aprillis tähistab väljaanne oma 15.sünnipäeva.
Selle aja jooksul on ilmunud kokku 90 ajakirja.
Koostöös Eesti Koolispordi Liiduga võttis Jooksja toimetus mõned aastad tagasi ette projekti, mille raames pandi Jooksja tasuta käima Eestimaa koolidesse, alguses oli valikus 300 sportlikumat kooli, kahe viimasel aastal on aga Jooksja tellimus tehtud kõigile koolidele, mida on Eestimaal üle 500. Projekti on lisaks kõik need aastad toetanud ka Eesti Suusaliit, Eesti Kergejõustikuliit ja Spordiürituste Korraldamise Klubi.
Erilist head meelt on kõikidele projektis osalenutele valmistanud see, et koolidest on tulnud väga palju positiivset tagasisidet. Ajakiri on sihipärast kasutamist leidnud nii üldise lugemisvarana kui koolide raamatukogudes, samuti on kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased ajakirjaga süvitsi tutvunud ning koostanud loetu põhjal kokkuvõtteid ja referaate. Jooksja tellimine koolidesse on üks väike samm noortes spordi ja liikumise propageerimisel.
Ajakiri Jooksja ilmub kuus korda aastas keskmiselt iga kahe kuu möödudes.